På svenska

Gårdens verksamhet

Vihlman-Lehtonen Oy Ab

Huvudproduktionen (huvudsysslan) är uppfödningen av (äggläggande) DEKALB –höns. Uppfödningsfaciliteterna befinner sig skilt från resten av kedjan och fjäderfägårdarna. Lägesmässigt befinner sig dessa faciliteter dessutom på olika orter (I Vittis och Ulvasby). Då talas det om uppfödning under speciella förhållanden.

Vid faciliteterna för flervåningsuppfödning används vågar för både fåglar och foder samt solnedgångsbelysning. Sänkningen av belysningen före hönsens läggdags, bidrar till att fåglarna söker sig till vaglarna under skymningen. På detta sätt försäkrar vi friska, aktiva och alstrande unga höns för äggläggning.

Vi uppföder golv-flervånings-ekologiska och stimulerade höns!